комплекснi

рiшення:

Енергоаудит

Енергоаудит - це комплексне енергетичне обстеження підприємства, що включає: збір вихідних даних, складання балансів споживання та розподілу енергії, аналізу фінансової та технічної інформації, виявлення нераціональних втрат, розробку енергозберігаючих заходів, видачі рекомендацій і визначення ефекту від їх впровадження.

Мета проведення енергоаудиту - енергоефективність: це підвищення надійності енергопостачання, розробка пріоритетних заходів енергозбереження, економія грошових коштів та енергоресурсів, модернізація виробництва, підвищення фінансової стійкості.

Можливості енергоаудиту - правильно визначити стратегію і тактику енергозбереження, визначити заходи енергозбереження, досягнення енергонезалежності підприємства, скорочення прямих і непрямих витрат на виробництво і собівартість продукції, отримання кредитів та інвестицій.

Методологія енергоаудиту - коротка експертиза стану енергоспоживання, енергозбереження та фінансової стійкості підприємства, опис вихідних даних і результатів вимірювань, розробка заходів енергозбереження з визначенням ефективності їх впровадження, розрахунок економії і термінів окупності, дослідження впливу запропонованих заходів на собівартість продукції і навколишнє середовище, висновки про доцільність їх впровадження.

Енергоаудит дозволяє - знайти правильний шлях економії енергоресурсів, виявити першочергові, маловитратні заходи і розробити перспективу енергозбереження підприємства в цілому, з урахуванням плану розвитку виробництва.

Результатом робіт з енергоаудиту є інформаційний продукт оформлений у вигляді технічного звіту. Наданий Замовникові звіт, в загальному випадку містить:

 • короткий опис існуючого енергетичного господарства підприємства;
 • перелік і технічні характеристики енергоустаткування;
 • вказівки про проведених (у процесі виконання енергоаудиту) випробуваннях і застосованих методиках;
 • дається характеристика роботи існуючих систем виробництва і споживання енергії, результати розрахунків енергетичних і матеріальних балансів, наводяться питомі видаткові характеристики на одиницю випущеної продукції;
 • наводиться аналіз існуючого стану із зазначенням недоліків та визначенням енерговитратних вузлів;
 • даються рекомендації з описом пропонованих заходів, які при необхідності ілюструються відповідними схемами;
 • наводяться результати розрахунків (аналогічні розрахункам для існуючої системи) з урахуванням впровадження запропонованих заходів;
 • наводяться порівняльні характеристики роботи енергетичних систем до і після впровадження заходів і результати техніко-економічних розрахунків;
 • наводиться список посилальних документів і використовуваної літератури, при необхідності до звіту приєднуються прикладені документи.

Терміни і вартість енергоаудиту (енергообстеження) залежать від структурної складності підприємства і, отже, обсягу обстеження.

 

реалiзованi проекти

 • Метiнвест

 • Альтком

 • Донбас Арена

 • СКМ

 • Fort Knox

 • Технiка

 • Фарлеп

 • Дружковский метизный завод

 • Centravis

 • ЛЕМЗ